مسلمون

جهان باید بداند که آنچه دیگران از اسلام میگویند صحیح نیست، باید حقیقت را برایشان روشن ساخت.

۳ مطلب با موضوع «اسلام :: مسلمون» ثبت شده است

دل های ما

بادل ما بازی کردند
منا از سمتی و مسجد الحرام از سمت دیگر
البته مطلب واضح است
از مدیریت اسلام واقعی برجهان میترسند
وهابیت خود داند که با وجود اسلام نمیتوان بر جان حکومت کرد، زیرا اسلام بر دل ها حکمران است و آنها را هدایت به استقلال و عدم سلطه پذیری میکند
موافقین ۰ مخالفین ۰

هوا دو نفرس

خیلی هوا دونفرس

آقا دارد میخواند که سمت کربلا بیایید

آنقدر تنهاست که انگار همان 72 تن نیز برایش نمانده است

السلام علی شهر قتل فیه ثارالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

چارت زندگی

(لطفا اگر مطالب قبلی را مطالعه نکردید حتما مطالعه کرده و ادامه دهید)

خب در این زندگی ما بسیاری از مشکلاتی را که برایمان پیش می آید را باید بدانیم که علتش رفتار خود ماست(حتی یتغیروا مابأنفسهم...).

اما حال باید دانست اگر مشکلی برایمان پیش آمد نباید در زندگی ناامید شد

گرچه در نا امیدی بسی امید است، اما امید هم باید خدایی باشد تا دوباره آن مشکل پیش نیاید.

دست به عصا راه رفتن خیلی فشار نمی آورد آنچه سخت است از زمین بلند شدن است.

آنچه که برای ما در چارت معین شده فقط چند دستور است

دستور انجام شد میتوان به کمک از دستور دهنده امید داشت

چگونه است هم خدا را میخواهیم هم خرما را؟!!!!

البته از همه مهمتر اینکه دستورات هم همگی به نفع ماست، وچیزی عاید دستور دهنده نمیشود چون نیازی به آنها ندارد(و هو الغنی الغفور)، یک صفت هم گفته شد و آن امید به بخشش اوست


موافقین ۰ مخالفین ۰