مسلمون

جهان باید بداند که آنچه دیگران از اسلام میگویند صحیح نیست، باید حقیقت را برایشان روشن ساخت.

حیف

از خاک بر آمدیم
       که آدم باشیم ......

آنگاه به حریم دوست
          محرم باشیم.....

 از اب و گل بهشتی
             خلق شدیم..
حیف است که
هیزم جهنم باشیم

موافقین ۰ مخالفین ۰

دلت پاک باشه

بعضی ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ ‌ : ﺑﺎﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎشه !
🔑ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ :
ﺁن کس ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺩﻝ ﭘﺎﮎ برایش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻔﺖ ( ﺁﻣﻨﻮﺍ... )
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ :
‏[ ﺁﻣَُﻨﻮﺍ ﻭَ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤﺎﺕ ‏]
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ ،
 ﻫﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺍﮔﺮ ﺗﺨﻤﻪ ﮐﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﻐﺰﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .
ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮑﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ . ﻣﻐﺰ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻢ ﺩﻝ ؛ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ !!
 ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪی

موافقین ۰ مخالفین ۰

صد سال

 ای کاش لَیسَ بودن و هیچ بودنِ عالم امکان را درک می کردیم،

و برای هیچ، این قدر ارزش و اعتبار قایل نمی شدیم،

و بر سر هیچ، این همه با هم نزاع نمی کردیم!
بزرگی میفرمود: دنیا صد سال اولش فقط سخته، همین و بس

موافقین ۱ مخالفین ۰

تنهایی دل

در تنهایی دلم تنها تو هستی که صدایت میزنم

یاحسین

موافقین ۰ مخالفین ۰